All posts tagged "du lich hoa lu"

  • cua khau hoa lu, du lich binh phuoc, nguoi binh phuoc
    Giới thiệu về Cửa khẩu Hoa Lư, Lộc Ninh, Bình Phước

    Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư còn gọi lại Khu kinh tế cửa khẩu Bonue, được thành lập theo quyết định số 03/2005/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05-01-2005.  Khu kinh tế cửa khẩu...

    • Posted Tháng Mười Một 15, 2014
    • 0