All posts tagged "du lich phuoc long"

  • Hang Bà Bảy Tuyết, Bình Phước

    Hang Bà Bảy Tuyết là một trong những hang nằm ở phía sườn Tây núi Bà Rá, hang sâu, rộng có nguồn nước và là nơi ẩn trú của quân, dân ta trong suốt trong hai cuộc...

    • Posted Tháng Mười Một 15, 2014
    • 0